Croatian HR English EN

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u strnim žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/11-01/10
Vlasnik registracije Nufarm GmbH & Co KG

Dodatni podaci

Formulacija sredstva Vododispergirajuće granule
Namjena sredstva Herbicid
Područje primjene Poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja Sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
Coex HDPE 20,00 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE 40,00 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 140,00 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 280,00 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 500,00 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 50,00 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 100,00 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 250,00 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET-ALU-PE 10,00 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET-ALU-PE 20,00 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET-ALU-PE 50,00 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari CIPAC broj CAS broj Količina EU MRL
Tribenuron 546 106040-48-6 750,00 g/kg http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica (Triticum aestivum) Karenca: Osigurana vremenom primjene
Jednogodišnji širokolisni korovi Primjena: Primjenjuje se u količini od 1,5 g/1000 m^2. Utrošak vode iznosi 200 l/ha (20 l/100 m^2). Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara(BBCH 13-39), a korovi su u fazi 2-6 listova. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 Dodatne informacije: Spektar korova koje suzbija NUANCE: poljska gorušica(Sinapis arvensis), mišjakinja(Stellaria media), crvena mrtva kopriva(Lamium purpureum), bijela loboda(Chenopodium album), poljska potočnica(Myosotis arvensis), ljekovita dimnjača(Fumaria officinalis), uskolisni šupljozub(Galeopsis angustifolia), kamilice(Matricaria spp.), divlji mak(Papaver rhoeas), pjegasti dvornik(Polygonum persicaria) i rusomača(Capsella bursa-pastoris). Samo djelomično suzbija ljepljivu broćiku(GAlium aparine).
Jara pšenica (Triticum aestivum) Karenca: Osigurana vremenom primjene
Jednogodišnji širokolisni korovi Primjena: Primjenjuje se u količini od 1,5 g/1000 m^2. Utrošak vode iznosi 200 l/ha (20 l/100 m^2). Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara(BBCH 13-39), a korovi su u fazi 2-6 listova. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 Dodatne informacije: Spektar korova koje suzbija NUANCE: poljska gorušica(Sinapis arvensis), mišjakinja(Stellaria media), crvena mrtva kopriva(Lamium purpureum), bijela loboda(Chenopodium album), poljska potočnica(Myosotis arvensis), ljekovita dimnjača(Fumaria officinalis), uskolisni šupljozub(Galeopsis angustifolia), kamilice(Matricaria spp.), divlji mak(Papaver rhoeas), pjegasti dvornik(Polygonum persicaria) i rusomača(Capsella bursa-pastoris). Samo djelomično suzbija ljepljivu broćiku(GAlium aparine).
Ozimi ječam (Hordeum vulgare) Karenca: Osigurana vremenom primjene
Jednogodišnji širokolisni korovi Primjena: Primjenjuje se u količini od 1,5 g/1000 m^2. Utrošak vode iznosi 200 l/ha (20 l/100 m^2). Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara(BBCH 13-39), a korovi su u fazi 2-6 listova. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 Dodatne informacije: Spektar korova koje suzbija NUANCE: poljska gorušica(Sinapis arvensis), mišjakinja(Stellaria media), crvena mrtva kopriva(Lamium purpureum), bijela loboda(Chenopodium album), poljska potočnica(Myosotis arvensis), ljekovita dimnjača(Fumaria officinalis), uskolisni šupljozub(Galeopsis angustifolia), kamilice(Matricaria spp.), divlji mak(Papaver rhoeas), pjegasti dvornik(Polygonum persicaria) i rusomača(Capsella bursa-pastoris). Samo djelomično suzbija ljepljivu broćiku(GAlium aparine).
Jari ječam (Hordeum vulgare) Karenca: Osigurana vremenom primjene
Jednogodišnji širokolisni korovi Primjena: Primjenjuje se u količini od 1,5 g/1000 m^2. Utrošak vode iznosi 200 l/ha (20 l/100 m^2). Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara(BBCH 13-39), a korovi su u fazi 2-6 listova. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 Dodatne informacije: Spektar korova koje suzbija NUANCE: poljska gorušica(Sinapis arvensis), mišjakinja(Stellaria media), crvena mrtva kopriva(Lamium purpureum), bijela loboda(Chenopodium album), poljska potočnica(Myosotis arvensis), ljekovita dimnjača(Fumaria officinalis), uskolisni šupljozub(Galeopsis angustifolia), kamilice(Matricaria spp.), divlji mak(Papaver rhoeas), pjegasti dvornik(Polygonum persicaria) i rusomača(Capsella bursa-pastoris). Samo djelomično suzbija ljepljivu broćiku(GAlium aparine).
Ozima zob (Avena sativa) Karenca: Osigurana vremenom primjene
Jednogodišnji širokolisni korovi Primjena: Primjenjuje se u količini od 1,5 g/1000 m^2. Utrošak vode iznosi 200 l/ha (20 l/100 m^2). Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara(BBCH 13-39), a korovi su u fazi 2-6 listova. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 Dodatne informacije: Spektar korova koje suzbija NUANCE: poljska gorušica(Sinapis arvensis), mišjakinja(Stellaria media), crvena mrtva kopriva(Lamium purpureum), bijela loboda(Chenopodium album), poljska potočnica(Myosotis arvensis), ljekovita dimnjača(Fumaria officinalis), uskolisni šupljozub(Galeopsis angustifolia), kamilice(Matricaria spp.), divlji mak(Papaver rhoeas), pjegasti dvornik(Polygonum persicaria) i rusomača(Capsella bursa-pastoris). Samo djelomično suzbija ljepljivu broćiku(GAlium aparine).
Jara zob (Avena sativa) Karenca: Osigurana vremenom primjene
Jednogodišnji širokolisni korovi Primjena: Primjenjuje se u količini od 1,5 g/1000 m^2. Utrošak vode iznosi 200 l/ha (20 l/100 m^2). Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara(BBCH 13-39), a korovi su u fazi 2-6 listova. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 Dodatne informacije: Spektar korova koje suzbija NUANCE: poljska gorušica(Sinapis arvensis), mišjakinja(Stellaria media), crvena mrtva kopriva(Lamium purpureum), bijela loboda(Chenopodium album), poljska potočnica(Myosotis arvensis), ljekovita dimnjača(Fumaria officinalis), uskolisni šupljozub(Galeopsis angustifolia), kamilice(Matricaria spp.), divlji mak(Papaver rhoeas), pjegasti dvornik(Polygonum persicaria) i rusomača(Capsella bursa-pastoris). Samo djelomično suzbija ljepljivu broćiku(GAlium aparine).
Ozima raž (Secale cereale) Karenca: Osigurana vremenom primjene
Jednogodišnji širokolisni korovi Primjena: Primjenjuje se u količini od 1,5 g/1000 m^2. Utrošak vode iznosi 200 l/ha (20 l/100 m^2). Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara(BBCH 13-39), a korovi su u fazi 2-6 listova. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 Dodatne informacije: Spektar korova koje suzbija NUANCE: poljska gorušica(Sinapis arvensis), mišjakinja(Stellaria media), crvena mrtva kopriva(Lamium purpureum), bijela loboda(Chenopodium album), poljska potočnica(Myosotis arvensis), ljekovita dimnjača(Fumaria officinalis), uskolisni šupljozub(Galeopsis angustifolia), kamilice(Matricaria spp.), divlji mak(Papaver rhoeas), pjegasti dvornik(Polygonum persicaria) i rusomača(Capsella bursa-pastoris). Samo djelomično suzbija ljepljivu broćiku(GAlium aparine).
Pšenoraž (Triticosecale sativum) Karenca: Osigurana vremenom primjene
Jednogodišnji širokolisni korovi Primjena: Primjenjuje se u količini od 1,5 g/1000 m^2. Utrošak vode iznosi 200 l/ha (20 l/100 m^2). Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara(BBCH 13-39), a korovi su u fazi 2-6 listova. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 Dodatne informacije: Spektar korova koje suzbija NUANCE: poljska gorušica(Sinapis arvensis), mišjakinja(Stellaria media), crvena mrtva kopriva(Lamium purpureum), bijela loboda(Chenopodium album), poljska potočnica(Myosotis arvensis), ljekovita dimnjača(Fumaria officinalis), uskolisni šupljozub(Galeopsis angustifolia), kamilice(Matricaria spp.), divlji mak(Papaver rhoeas), pjegasti dvornik(Polygonum persicaria) i rusomača(Capsella bursa-pastoris). Samo djelomično suzbija ljepljivu broćiku(GAlium aparine).

Nuance