Croatian HR English EN

Herbicidi

01.

ASTRAL 40 OD je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

02.

BENTARROZ je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u grašku, grahu i soji.

03.

BETTIX WG je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi, stočnoj repi, blitvi i cikli.

04.

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ratarstvu, voćarstvu, aromatičnom bilju, na pašnjacima, livadama i obradivim površinama nakon žetve.

05.

DIPHAR je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te sirku.

06.

LODIN EC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu za silažu i na travnjacima.

 

07.

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u strnim žitaricama.                                             

08.

XANADU je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u žitaricama.