Croatian HR English EN

Fungicidi

01.

ALLUM je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu.

02.

AMALINE FLOW je fungicid namijenjen za suzbijanje plamenjače vinove loze.

03.

Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i povrćarstvu.